Ojajärven kunnostukseen haettu rahoitusta

Ojajärven kunnostustoimikunta on hakenut rahoitusta järven pohjoispään kasvillisuuden raivausnuottausta ja kosteikon rakentamista varten. Hankkeen kokonaiskustannus on 30 780 euroa, josta Elyn osuus on 50 %. Loput rahoituksesta haetaan Ähtävänjokirahastolta 5000 euroa ja Alajärven kaupungilta 5000 euroa. Talkootyön osuudeksi kunnostustoimikunnalle jää 5000 euron kattaminen työ- ja konetyötunneilla. Hankkeen seurannan tekee ELYlle ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa.

ojajärvi