Ojajärven kunnostushanke

Luoma-ahon kyläyhdistys on perustanut Ojajärven kunnostamista varten toimikunnan. Hankkeelle on saatu rahoitusta ELYstä, Alajärven kaupungilta ja Ähtävänjokirahastolta. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa kosteikko järven pohjoisosan valtaojan yhteyteen, sekä poistaa kasvillisuutta pohjoisosan rehevöityneistä lahdista. Tarjouksia urakasta voi jättää hankkeen yhteyshenkilölle Kai Hannulabackalle sähköpostitse kai.hannulabacka@icloud.com 19.9.2019  saakka. Urakka sisältää siis sekä kosteikon rakentamisen, että kasvillisuuden poiston lahdista.

Kosteikkosuunnitelma, ProAgria
Kunnostusraportti, Ramboll