Arkisto

Monipalvelukeskus

Olemme käynnistänee syksyllä 2016 hankkeen jossa etsitään innovatiivisella tavalla kyläkoululle uutta roolia. Ajatuksena on, että palvelut ja niiden edellyttämät tilaratkaisut järjestetään elinkaariajattelun ja elämänkaariajattelun mukaisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen perustuen. Tavoitteena on löytää julkista sektoria, paikallisia yrityksiä, kyliä ja yhdistyksiä palveleva toteuttamiskelpoinen ja kustannustehokas pilottiratkaisu monipalvelukeskuksen toteuttamiseen. Pilottialueena hankkeessa on Luoma-ahon kylä Alajärvellä. Toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää muuallakin. Projekti toteutetaan kolmen osapuolen kaupungin, yritysten ja kyläyhdistyksen tiiviissä yhteistyössä. Monipalvelukeskus -hankkeen etenemistä voit seurata myös Facebookissa.

Esimerkkejä muualla toteutetuista palvelukeskushankkeista:
Ihastjärven kylän palvelukeskus -hanke
Eskolan kylän Palveleva Yhteisö -hanke

Voit jättää ideoita ja kommentteja alla olevalla lomakkeella.

Luova Lakeus

Luoma-aho oli mukana vuosina 2012-2013 Luova Lakeus (Creative Landscapes) –kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena oli rohkaista kylien asukkaita aktiiviseen osallistumiseen kyläyhteisöissään. Hanke oli Lapuan kaupungin hallinnoima ja se sai Aisaparin myöntämää Leader-rahoitusta.

Luoma-ahon lisäksi muita hankkeessa mukana olevia kyliä olivat Alanurmo ja Prepula Lapualta sekä Itäkylä Lappajärveltä. Luoma-aholla hankesuunnittelun lähtökohdaksi otettiin eri-ikäisten kyläläisten toiveet, joiden pohjalta toteutettiin erilaisia kulttuuritapahtumia. Vuonna 2012 oli jo toteutettu kulttuuriretki lähialueelle, monipuolistettu syystapahtuman ohjelmaa, järjestetty hiphop –tanssikurssi ja käynnistetty kyläsuunnitelman päivitystyö.

Vuoden 2013 aikana hankkeen turvin jatkettiin kyläsuunnitelman päivitystä, suunniteltiin kylälle oma esite, toteutettiin Ojajärven rantapäivät ja suomirockin lauluilta sekä järjestettiin lastenohjelmaa kyläelokuvafestivaaleilla. Lisäksi kyläyhdistyksestä oli kolmihenkinen edustus Luova Lakeus -hankkeen matkalla Irlannin Droghedaan huhtikuussa.

Viihtyisyyttä kylän sydämeen -hanke

Aisapari ry:n VILI-koordinointihankkeen kautta oli mahdollista hakea rahoitusta muun muassa maaseudun yhteisöjen käytössä olevien ja yleisten alueiden monimuotoisuutta, viihtyisyyttä ja monipuolista käyttöä tukevien maisemasuunnitelmien laadintaan.

Kyläyhdistys toteutti ”Viihtyisyyttä kylän sydämeen” –alahankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää kylän sydämenä toimivan nuorisoseurantalon pihaympäristöä viihtyisäksi kyläläisten yhteiseksi kokoontumispaikaksi ja parantaa sen käytettävyyttä juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Hankkeessa laadittiin ammattilaisen toimesta nuorisoseurantalolle pihasuunnitelma, jossa huomioitiin kyläläisten toiveet. Pihasuunnitelmatyö käynnistyi kesällä 2011. Kyläläisillä oli mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan kertomalla ideoistaan mm. teematapaamisessa kylän kesäkahvilassa.

Syksyn talkoissa raivattiin seurantalon piha-aluetta, purettiin huonokuntoinen ulkorakennus/puuvaja sekä poistettiin pajukkoa alueelta. Pihasuunnitelma valmistui lokakuussa 2011 ja sen esittelytilaisuus pidettiin kylän syystapahtuman yhteydessä seurantalolla. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1720 €. Hankkeen maksatushakemus tehtiin joulukuussa 2011.

Sydänlämpöä -hanke

Aisapari ry:n PIKKOLO II –koordinointihankeen kautta oli mahdollista hakea rahoitusta kylien pieniin investointeihin, joilla parannetaan kokoontumistilojen energiatehokkuutta sekä kyläläisten mahdollisuuksia yhteistoimintaan.

Kyläyhdistys jätti hankehakemuksen, johon sisältyi ilmalämpöpumppujen ja jääviileäkaapin hankkiminen ja asennus nuorisoseurantalolle. Sydänlämpöä –nimellä kulkeneen alahankkeen kokonaiskustannukset olivat 6.740 € (sis. alvin).

Ilmalämpöpumput asennettiin nuorisoseuralle loppuvuodesta 2010, jääviileäkaappien asennus tehtiin vuonna 2011. Hankkeesta jäljelle jääneiden rahojen käyttämisestä laadittiin muutoshakemus, jonka kohteena oli seurantalon välikaton lisäeristäminen. Muutoshakemus hyväksyttiin ja eristystyöt toteutettiin syksyllä. Välikatto tyhjättiin talkoovoimin ja eristeeksi asennettiin puhallusvillaa. Hankkeen loppumaksatus tehtiin lokakuussa 2011